O projektu

Název:
Veřejná osobní regionální doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj

Dotace:
prostřednictvím Bavorského státního ministerstva financí a vlasti, kraje Dolní Bavorsko

Východisko:
Rozvojová studie pro česko-bavorské pohraničí (2015)

Období:
01.11.20-31.10.23 (36 měsíců)
předchozí projekt: 01.07.19-30.09.20 (15 měsíců)

Popis:
Projekt se soustředí na realizaci zlepšení veřejné dopravy v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj. Je jediným projektem svého druhu v této oblasti.

Cíle:
– vypracování a realizace společných koncepcí pro přeshraniční/ příhraniční zlepšení veřejné dopravy
– vybudování mezioborové spolupráce aktérů z oblasti dopravy a cestovního ruchu
– zviditelnění a zvýšení atraktivity veřejné dopravy & cestovního ruchu prostřednictvím práce s veřejností
– zvýšení povědomí dopravních aktérů o dlouhodobých zlepšeních veřejné dopravy
– získání nových cestujících pro regionální veřejnou dopravu

Síť a struktury:
– více než 300 aktérů v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj
– tematické odborné pracovní skupiny, velká pracovní skupina, velká síť, informační akce

Manažer:
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (od 01.07.2019)
E-Mail: j.gregor@euregio-bayern.de