O projektu

Název:
Regionální mobilita & cestovní ruch v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj

Dotace:
prostřednictvím Bavorského státního ministerstva financí a vlasti a kraje Dolní Bavorsko

Obsah:
– projekt se soustředí na realizaci zlepšení v oblasti mobility a cestovního ruchu v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj
– je to nadále jediný projekt v rámci opatření realizovaných v oblasti dopravy ze směrnice na podporu projektů v bavorsko-českém pohraničí (Förderrichtlinie Bayerisch-Tschechischer-Grenzraum – BYCZFöR) Bavorského státního ministerstva financí a vlasti

Období:
01.11.2023–31.10.2027 (48 měsíců)

Předchozí projekty:
– Veřejná osobní regionální doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj (01.11.2020–31.10.2023)
– Přeshraniční doprava v pohraničí Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj – Plzeňský kraj (01.07.2019–30.09.2020)

Tři prioritní cíle:
– mezioborové informační propojení
– mezioborové produkty a kooperace
– mezioborové propagační nástroje

Další cíle:
– vybudování široké mezioborové spolupráce a intenzifikace propojení aktérů z oblasti mobility & cestovního ruchu, senzibilizace (zvyšování povědomí) aktérů z oblasti mobility s ohledem na dlouhodobá zlepšení mobility
– vypracování a realizace společných koncepcí pro přeshraniční/ příhraniční zlepšení v oblasti mobility & cestovního ruchu
– optimalizace stávající přeshraniční, veřejné nabídky mobility v DE-CZ pohraničí – od DE-AT hranice až po okres Cham v Horní Falci vč. – a podle možností zřizování nových spojení
– zlepšování informací o mobilitě, zviditelňování a zvyšování atraktivity oblasti mobility & cestovního ruchu prostřednictvím práce s veřejností
– získávání nových uživatelů veřejné osobní regionální dopravy, popř. zelené mobility

Síť a struktury:
– průběžná spolupráce s cca 400 organizacemi a aktéry z oblasti mobility & cestovního ruchu v Dolním Bavorsku, Horní Falci, Jihočeském a Plzeňském kraji
– odborná jednání, tematické odborné pracovní skupiny, DE-CZ projektové grémium Regionální mobilita & cestovní ruch, regionální odborná konference Regionální mobilita & cestovní ruch

Manažer:
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (od 01.07.2019)
E-Mail: j.gregor@euregio-bayern.de